خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز شامل فایل خلاصه کتاب ۱۰۰ صفحه به همراه ۴۰۰ تست رفتار سازمانی با جواب و نمونه سوال تستی به تفکیک فصل با پاسخنامه است. دانلود این مجموعه شما را از خواندن کل کتاب رفتار سازمانی رابینز بی نیاز میکند. این مجموعه حاوی نکات مهم و کلیدی بصورت خلاصه شده است که خواندن آن نیز از نظر بصری برای دانشجویان راحت تر بوده چرا که حاوی نکات اصلی است.

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

محتویات این محصول عبارت است از:

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز (۱۰۰ صفحه)

کتاب رفتار سازمانی پیشرفته بهرام اربابی (۲۰۰ صفحه)

سوال تستی به تفکیک فصل با جواب (۲۰۰ صفحه)

۴۰۰ تست رفتار سازمانی با جواب (۵۵ صفحه)

دانلود خلاصه و سوالات کتاب رفتار سازمانی رابینز

بخشی از متن جزوه

تعریف رفتار سازمانی :

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد . جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند .

فهرست مطالب

فصل ۱ : پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

فصل ۲ : رفتار سازمانی در سطح جهانی

فصل ۳ : مبانی رفتار فرد

فصل ۴ : مفاهیم اصلی انگیزش

فصل ۵ : انگیزش از مفاهیم تا کاربرد

فصل ۶ : تصمیم گیری فردی

فصل ۷ : مبانی رفتار گروه

فصل ۸ : شناخت تیم

فصل ۹ : ارتباطات

فصل ۱۰ : رهبری

فصل ۱۱ : قدرت و سیاست

فصل ۱۲ : تعارض و مذاکره

فصل ۱۳ : ساختار سازمانی

فصل ۱۴ : تکنولوژی و طرح ریزی شغل

فصل ۱۵ : ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

فصل ۱۶ : فرهنگ سازمانی

فصل ۱۷ : تغییر و بهبود سازمانی

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

نکته: پیشنهاد می کنیم مطلب “خلاصه کتاب بازرگانی بین الملل حقیقی” را در سایت پدیده فایل بخوانید .

 

نوع فایل:  pdf