خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز شامل فایل خلاصه کتاب ۱۰۰ صفحه به همراه ۴۰۰ تست رفتار سازمانی با جواب و نمونه سوال تستی به تفکیک فصل با پاسخنامه است. دانلود این مجموعه شما را از خواندن کل کتاب رفتار سازمانی رابینز بی نیاز میکند. این مجموعه حاوی نکات مهم و کلیدی بصورت خلاصه شده است که خواندن آن نیز از نظر بصری برای دانشجویان راحت تر بوده چرا که حاوی نکات اصلی است.

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

محتویات این محصول عبارت است از:

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز (۱۰۰ صفحه)

کتاب رفتار سازمانی پیشرفته بهرام اربابی (۲۰۰ صفحه)

سوال تستی به تفکیک فصل با جواب (۲۰۰ صفحه)

۴۰۰ تست رفتار سازمانی با جواب (۵۵ صفحه)

دانلود خلاصه و سوالات کتاب رفتار سازمانی رابینز

بخشی از متن جزوه

تعریف رفتار سازمانی :

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد . جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند .

فهرست مطالب

فصل ۱ : پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

فصل ۲ : رفتار سازمانی در سطح جهانی

فصل ۳ : مبانی رفتار فرد

فصل ۴ : مفاهیم اصلی انگیزش

فصل ۵ : انگیزش از مفاهیم تا کاربرد

فصل ۶ : تصمیم گیری فردی

فصل ۷ : مبانی رفتار گروه

فصل ۸ : شناخت تیم

فصل ۹ : ارتباطات

فصل ۱۰ : رهبری

فصل ۱۱ : قدرت و سیاست

فصل ۱۲ : تعارض و مذاکره

فصل ۱۳ : ساختار سازمانی

فصل ۱۴ : تکنولوژی و طرح ریزی شغل

فصل ۱۵ : ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

فصل ۱۶ : فرهنگ سازمانی

فصل ۱۷ : تغییر و بهبود سازمانی

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

نکته: پیشنهاد می کنیم مطلب “خلاصه کتاب بازرگانی بین الملل حقیقی” را در سایت پدیده فایل بخوانید .

 

نوع فایل:  pdf

تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲

خلاصه کتاب تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ ابوالفضل فراهانی شامل فایل خلاصه کتاب ۱ و ۲ به همراه فایل کامل کتاب های تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲  و نمونه سوال تستی از سالهای مختلف با پاسخنامه است. دانلود این مجموعه شما را از خواندن کل کتاب تربیت بدنی عمومی ابوالفضل فراهانی بی نیاز میکند. این مجموعه حاوی نکات مهم و کلیدی بصورت خلاصه شده است که خواندن آن نیز از نظر بصری برای دانشجویان راحت تر بوده چرا که حاوی نکات اصلی است.

خلاصه کتاب تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ فراهانی

محتویات این محصول عبارت است از:

تربیت بدنی عمومی ۱

خلاصه کتاب تربیت بدنی عمومی ۱ (۵۰ صفحه)

خلاصه کتاب تربیت بدنی عمومی ۱ (۳۵ صفحه)

فایل کامل کتاب تربیت بدنی عمومی ۱ (۱۵۰ صفحه)

مجموعه تست و پاسخنامه از سالهای مختلف (۵۰ صفحه)

فلش کارت

تربیت بدنی عمومی ۲

خلاصه نکات کتاب تربیت بدنی عمومی ۲ – دست نویس (۸ صفحه)

فایل کامل کتاب تربیت بدنی عمومی ۲ (۱۰۵ صفحه)

مجموعه تست و پاسخنامه (۲۲۰ صفحه)

فلش کارت

دانلود خلاصه و سوالات کتاب تتربیت بدنی عمومی 1 و 2 ابوالفضل فراهانی

بخشی از متن جزوه

تعریف تربیت بدنی: تربیت بدنی فرآیندی آموزشی و تربیتی است که هدف آن تکامل همه جانبه انسان در طول زندگی است به عبارتی تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است که به وسیله حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسانی تسهیل و هماهنگ می کند و در نهایت به شکوفایی استعدادهای مطلوب فید کمک خواهد کرد. در این میان تربیت بدنی با ورزش ارتباط تنگاتنگی دارد. پس این مشخص می کند که تربیت بدنی واژه جدا و ورزش نیز واژه ای جداست هر چند در مواردی با هم شباهت دارند. باید توجه کرد که توجه اساسی تربیت بدنی و ورزش به فعالیت های جسمانی توام با قوانین و مقررات است که در چارچوب این قوانین و مقررات است که افراد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

راهنمای خرید:

فایل در فرمت پی دی اف می باشد.

پیشنهاد می کنیم مطلب “خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز” را در سایت بازار فایل بخوانید .

لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.

همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.

ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.

در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.